Protein & Biceps

P B

Välkommen till PB, ett gym för dig som vill träna mångsidigt, målinriktat och effektivt. Bekanta dig med vårt gym och bli medlem idag!

PB erbjuder dig som kund följande:

Klicka på bilderna för mer info

GRUPPTRÄNINGAR

Hos oss kan du ta del av en mängd olika ledda grupptimmar. Variationen är stor och du kan ta del av allt från lugna pass som t.ex. Joga eller mer intensiva cirkelträningspass. Alla träningspass anpassas även på plats om någon övning inte riktigt passar åt dig!

GYMUTRUSTNING

Vi tror på att alla skall kunna träna på sitt eget sätt så hos oss hittar ni en stor diversitet av hantlar, bollar, stänger och maskiner. Detta så att just DU skall kunna träna på det sättet som får dig att må bra och prestera till max. Vi strävar även efter att utöka vårt sortiment enligt våra kunders önskemål så tveka inte att dela med dig av idéer och önskemål!

PERSONLIG TRÄNING

För dig som behöver lite extra hjälp med träningen eller vill få nya idéer och mer motivation så erbjuder vi även personlig träning. Från vår personliga träning kan du förvänta dig ett professionellt bemötande och effektiva träningspass. Ta del genom att ta kontakt med mig (Christoffer) och kom igång ordentligt från början!

Protein & Biceps

PRISLISTOR

PB-SOLO

Vid köp av PB-Solo får du:
35 Månatligen
 • Träna i ett gym fyllt med all utrustning du kan tänka dig!
 • Ta del av evenemang som varierar från allt från utfärder till tävlingar.
 • Egen dörrkod som fungerar mellan klockan 05.00 och 24.00.

PB-GRUPP

Vid köp av PB-Grupp får du:
40 Månatligen
 • Alla grupptimmar som gymmet erbjuder, bara anmäl dig i kalendern!
 • Träna i ett gym fyllt med all utrustning du kan tänka dig!
 • Ta del av evenemang som varierar från allt från utfärder till tävlingar.
 • Egen dörrkod som fungerar mellan klockan 05.00 och 24.00.

PB-FAMILJ 1

Vid köp av PB-Familj 1 får du:
60 Månatligen
 • Två medlemskap inom familjen till reducerat pris.
 • Träna i ett gym fyllt med all utrustning du kan tänka dig!
 • Ta del av evenemang som varierar från allt från utfärder till tävlingar.
 • Två stycken personliga dörrkoder som fungerar mellan klockan 05.00 och 24.00.

PB-FAMILJ 2

Vid köp av PB-Familj 2 får du:
70 Månatligen
 • Två medlemskap inom familjen till reducerat pris.
 • Alla grupptimmar som gymmet erbjuder, bara anmäl dig i kalendern!
 • Träna i ett gym fyllt med all utrustning du kan tänka dig!
 • Ta del av evenemang som varierar från allt från utfärder till tävlingar.
 • Två stycken personliga dörrkoder som fungerar mellan klockan 05.00 och 24.00.

TEST

50 / 75 Månatligen
 • För dig som vill pröva på personlig träning
 • För dig som vill få inspiration och motivation till din egen träning
 • 50€ / månad
 • 75€ / månad
 • 1 träff / månad

START

90 / 135 Månatligen
 • För dig som behöver stöd och vägledning inom din träning
 • Ger dig en extra boost varannan vecka för att hållas motiverad
 • 90€ / månad
 • 135€ / månad
 • 2 träffar / månad

SATSNING

200 / 300 Månatligen
 • För dig som vill få märkbara resultat
 • För dig som vill satsa på en hälsosammare livsstil och bättre mående
 • 200€ / månad
 • 300€ / månad
 • 4 träffar / månad
 • Träningsschema

RESULTAT

400 / 600 Månatligen
 • För dig som vill få resultat direkt från början!
 • För dig som vill träna effektivt med extra stöd av en PT
 • För dig som vill få konkreta siffror på dina resultat och framsteg
 • 400€ / månad
 • 600€ / månad
 • 8 träffar / månad
 • Träningsschema
 • Fysiska tester
Protein & Biceps

OM PB

Protein & Biceps Ab är ett företag grundat år 2018 av Christoffer Bergman. I början erbjöd P&B främst personlig träning, online coaching samt gruppträning runt om i Österbotten men kommer nu i och med öppningen av PB ansluta sig till gymbranschen.

PB strävar efter att vara ett gym där du kan träna mångsidigt och effektivt på egen hand men även delta i utmanande och lärorika grupptimmar med stor variation.

Hos oss hittar du bland annat:

Protein & Biceps

MEDLEMSKAP &
KONTAKT

Ring oss

+358 50 3742 112

Maila oss

info@proteinandbiceps.fi

Kom på besök

Strandvägen 4327
66200 Korsnäs

Protein & Biceps | Web design by BAMM!

PROTEIN & BICEPS
MEDLEMSKAPSVILLKOR

Allmänna villkor Protein & Biceps medlemskap*

Ansökan om medlemskap sker genom att fylla i formuläret för ”Ansökan om medlemskap” på hemsidan, via e-post eller per vanlig post till adresserna som finns på första sidan ”Hem”. Det finns även möjlighet till familjemedlemskap om två personer från samma familj ansöker om att bli medlemmar. Personer mellan 15-18 år kan bli medlem med skriftligt samtycke från förälder eller vårdnadshavare.

Medlemskap för varje ny medlem börjar när medlemskapet beviljats och blivit godkänt. Nyckeln aktiveras när den första inbetalningen blivit gjord till Protein & Biceps konto (se nedan ”Betalning”).

Allmänna villkor har uppgjorts för medlemskap hos Protein & Biceps och vi hoppas att varje medlem respekterar och följer dessa för allas trivsel i Protein & Biceps.

Allmänna villkor för medlemskap hos Protein & Biceps

 1. Allmänna villkoren gäller för medlemskap hos Protein & Biceps Kb, en medlem är en person som ansökt och beviljats medlemskap hos Protein & Biceps. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Protein & Biceps mellan den person (”Medlem”) som står namngiven i avtalet och det bolag som avtalet avser (här kallat ”Protein & Biceps”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av tjänster som Protein & Biceps erbjuder, såsom personlig träning.
 2. Medlemmarna ansvarar själva för sitt eget hälsotillstånd och deras egen säkerhet under vistelse i Protein & Biceps utrymmen samt vid användningen av redskap och apparatur som hör till verksamheten eftersom gymmet är obemannat en stor del av tiden. Medlemmarna förbinder sig till att följa de ordnings- och säkerhetsföreskrifter som finns i utrymmena. Medlemmarna är införstådda med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Protein & Biceps ansvarar inte för skador som åsamkas medlemmar eller lösegendom, ej heller för förlust eller skada på lösöre eller värdeföremål som medtagits av medlemmarna själva till Protein & Biceps utrymmen. Viktigt att medlemmen underrättar Protein & Biceps om missnöje med rådande förhållanden och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.
 3. Varje medlem har ansvar för att hålla rent och snyggt efter sig. Viktigt att maskiner torkas av efter användning samt att utrustningen ställs tillbaka på sin plats. Uteskor lämnas på angiven plats vid entrén och inneskor används i Protein & Biceps utrymmen.
 4. I och utanför Protein & Biceps utrymmen finns bandande kameraövervakning, vilket godkänns av medlemmen i samband med medlemsansökan. En medlem skall kunna styrka sin identitet under sin vistelse i Protein & Biceps utrymmen.
 5. Medlemmen förbinder sig att följa Protein & Biceps öppethållningstider. Medlemmen måste avlägsna sig ur utrymmet senast vid fastslagen stängningstid. I annat fall kan medlemmar debiteras för kostnader av larmutryckning. Uppgifter om öppethållningstider finns på hemsida, som separat info för medlemmar samt i anslutning till Protein & Biceps utrymmen. Förändringar angående öppethållningstider meddelas i god tid.
 6. Protein & Biceps ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmarna att träna såvida det beror på omständigheter utanför verksamhetens kontroll (vattenskador, brand, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller motsvarande).
 7. Medlemmarna godkänner att utrymmena på oförbestämda tider delvist eller helt kan vara uthyrda åt företag eller föreningar under vissa kvällar utan att det berättigar till särskild kompensation. Detta meddelas i god tid i Protein & Biceps utrymmen samt på våra hemsidor.
 8. Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats i deltagande av gruppträningar, genom bokning enligt Protein & Biceps regler. I eftertraktade kurser ordnas fler ledda timmar enligt behov och resurser som finns att tillgå så att samtliga medlemmars behov kan tillgodoses. Protein & Biceps samarbetar med flera olika samarbetspartners och aktörer vilka kan anordna ledda kurser i utrymmet, medlemmarna kan anmäla sig till dessa enligt särskilda bestämmelser angående avgifter, t.ex. eventuella terminsavgifter som medlemmen själv skall betala till den utomstående aktören, dvs. Protein & Biceps står inte för dessa kostnader.
 9. Medlemmarna godkänner att medlemsavgifter, medlemsvillkor, öppettider, ledda timmar kan ändras vid behov. Vid ändringar underrättas varje medlem i god tid innan förändringen sker, via e-post (om medlemmen angett e-post i sina kontaktuppgifter) samt via information i Protein & Biceps utrymmen.
 10. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas eller hyras ut till annan person. Ifall Protein & Biceps upptäcker missbrukande av medlemskap har Protein & Biceps rätt att avbryta medlemskapet omedelbart. Om medlemskapet sägs upp på grund av missbrukat medlemskap har inte Protein & Biceps skyldighet att återbetala medlemsavgiften. Olämpligt beteende i Protein & Biceps utrymmen kan leda till avstängning av medlemskap för medlem enligt samma villkor som för missbruk.
 11. Medlemskapet gäller tillsvidare och kan sägas upp av medlemmen när som helst med en uppsägningstid på 1 (en) månader. Denna uppsägningstid räknas från den sista dagen i den månad uppsägningen sker. Medlemskapet skall sägas upp skriftligen genom e-post eller per post till Protein & Biceps, Brändövägen 9-11 A4, 65200 Vasa.
 12. Betalning. Medlemskapet, som innehåller moms. skall betalas den 10:de varje månad till följande konto: FI49 5552 2520 0193 96.  Storleken på första medlemsavgiften är beroende av antalet dagar som är kvar i den månad medlemskapet börjar. Dagar i månaden räknas alltid enligt 30 stycken till antalet.
 13. I samband med varje månadsbetalning skall ALLTID det personliga referensnumret som följer fakturan anges för att Protein & Biceps skall kunna identifiera medlemmens betalning.
 14. När första betalningen är mottagen av Protein & Biceps aktiveras medlemmens personliga nyckel.
 15. För eventuella påminnelser har Protein & Biceps rätt att debitera en påminnelseavgift på 5,00 euro. Om ingen inbetalning görs av medlemmen trots påminnelse som skickats till den e-post eller postadress som medlemmen uppgivit i samband med medlemsansökan har Protein & Biceps rätt att avbryta medlemskapet med omedelbar verkan. Varje medlem har skyldighet att underrätta Protein & Biceps sina ändrade kontaktuppgifter.
 16. Månadsavgift kan också betalas med Smartum motionssedlar, Tyky-sedlar eller med E-passi. (ovannämnda betalningsmedel följer villkor för särskilda betalningsmedel). Vid betalning med andra alternativa betalningssätt än motionssedlar sker detta enligt överenskommelse med Protein & Biceps. Om motionssedlarnas värde överstiger medlemsavgiften betalas inte den överstigande delen tillbaka åt medlemmen.
 17. Varje medlem har rätt att ta med sig ett eget barn i åldern 13-16 år för samma pris som alla andra under förutsättning att god uppsikt hålls över barnet. Detta gäller inte vid deltagande på tränarledda timmar som ordnas av Protein & Biceps.
 18. Medlemmarna godkänner att deras kontaktuppgifter och namn registreras i Protein & Biceps databas i samband med att medlemskapet ansöks och blir godkänt. Databasen håller automatiskt reda på medlemmarnas vistelse i gymmet i samband med nyckelinloggningen vid entrén. Kontaktuppgifterna utges inte till utomstående utan är till endast för Protein & Biceps ovannämnda användning.
 19. Övriga tjänster, förutom egen gymträning och verksamhetens egna ledda gruppträningar, som är verksamma i Protein & Biceps utrymme ingår inte i medlemskapet. Exempel kan vara personlig träning eller annan utomstående aktör som hyr utrymme av Protein & Biceps. För dessa tjänster gäller separat betalning enligt skilt avtal med aktören. Protein & Biceps ansvarar inte för dessa.
 20. Uppstår meningsskiljaktigheter mellan medlem och Protein & Biceps skall dessa i första hand lösas genom diskussion mellan parterna. Kan tvisten inte lösas på detta sätt är behörig domstol Österbottens tingsrätt.
 21. Vi på Protein & Biceps önskar framförallt att ni får en bra träningsupplevelse och att ni trivs och har roligt när ni tränar tillsammans med andra medlemmar.